สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรของกทม.

เผยแพร่โดย : Super Admin | 11 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

 

            สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรของกทม.

 

 

           ( 20 มิ.ย. 61)  นพ. สุขสันต์ กิตติศุภกร  รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. พร้อมด้วย  พญ. เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรพิพัฒน์ และ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยประคับประคองแบบ one stop service ร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ ของคลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง และหอผู้ป่วยชีวาภิบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 

 

           จากนั้น คณะฯ เดินทางเยี่ยมชมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ สถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับการบำบัดรักษาโรคเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุอย่างเต็มประสิทธิภาพครบวงจร ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน จะสามารถให้บริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์โดยครอบคลุมประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง

 

——————