สสล. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ GIVE GREEN CBD 2018

เผยแพร่โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม - | 28 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

น.ส.พนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ GIVE GREEN CBD 2018 โดยนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทร ร่วมจัดโครงการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร ร่วมงาน ณ บริเวณ Em Atrium ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบต่อให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยในปี 2561 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้

          (1) AWC Charity Market Around : กิจกรรมตลาดนัดการกุศล เป็นการออกร้านค้าของผู้สนับสนุน เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้าโครงการ ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561

          (2) Empire Tower We Run 2018 with Virgin Active : กิจกรรมวิ่งการกุศลภายใต้แนวคิด “Run One Cup” รวมพลังนักวิ่งพลังสีเขียวใช้แก้วน้ำแก้วเดียวตลอดระยะวิ่ง เพื่อลดขยะและประหยัดทรัพยากร  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

          (3) A Sathorn District Charity Christmas Tree 2018 : การประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส ภายใต้แนวคิด “Reuse” ตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยอุปกรณ์การเรียน หรือกีฬา เพื่อนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปบริจาคให้กับนักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

         (4) Pun Fun : ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา จากการรับบริจาคให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2562

อัลบั้มภาพ