บริการงานทะเบียนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ม.ค. 63

12 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง

        นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. แจ้งว่า สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำแผนให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ม.ค. 63 ในพื้นที่เขตต่างๆ เวลา 10.00–15.30 น. วันจันทร์-ศุกร์  ดังนี้ วันที่ 13-17 ม.ค. 63 พื้นที่เขตคลองสามวา ประกอบด้วย วันที่ 15-16 ม.ค. 63  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ NBAC วันที่ 17 ม.ค. 63 โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน วันที่ 20-31 ม.ค. 63 พื้นที่เขตลาดกระบัง ประกอบด้วย วันที่ 20-21 ม.ค. 63 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วันที่ 22-23 ม.ค. 63 โรงเรียนวัดลาดกระบัง วันที่ 24 ม.ค. 63 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส วันที่ 27-28 ม.ค. 63 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา วันที่ 29 ม.ค. 63 โรงเรียนวัดสังฆราชา วันที่ 30-31 ม.ค. 63 โรงเรียนวัดปากบึง สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ กำหนดให้บริการ ดังนี้ วันที่ 18-19 และวันที่ 26-27 ม.ค. 63 ห้างเซ็นทรัลพระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

        ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับบริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) และคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. โทร. 0 2621 0721

----------------------------

อัลบั้มภาพ