รพจ.ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ กทม.ฝ่าวิกฤต เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 21 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

 

เวลา 09.00 น. (21 พ.ย. 61) นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ กทม.ฝ่าวิกฤต เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 เครื่อง พร้อม นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้อำนวยการเขตต่างๆ ร่วมในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จัดพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จำนวน 200 เครื่อง นำไปติดตั้งในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สนามกีฬาของกรุงเทพมหานครตามโครงการ “กทม.ฝ่าวิกฤต เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)” เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่อาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างทันท่วงที เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและเป็นมิติใหม่ในการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

อัลบั้มภาพ