เตรียมหยุดวิ่ง “BMA FEEDER" ครบทดลองเดินรถ 6 เดือน เร่งประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

          (14 ก.ย.63) นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้เปิดบริการทดลองเดินรถ Shuttle Bus เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก(ระบบราง) “BMA FEEDER” เพื่อเพิ่มทางเลือกและให้บริการเสริมในการเดินทางแก่ประชาชน ซึ่งในระยะแรกกำหนดเดินรถ 3 เส้นทาง บริการฟรี 6 เดือน ไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันการดำเนินการศึกษาทดลองเดินรถ Shuttle Bus ทั้ง 3 เส้นทาง ใกล้ครบระยะเวลาในการศึกษาทดลองฯ แล้ว จึงจะหยุดเดินรถ Shuttle Bus ทั้ง 3 เส้นทาง ดังนี้ 1.เส้นทางสถานีขนส่งสายใต้-BTS บางหว้า( B1) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.63 เป็นต้นไป 2.เส้นทางดินแดง-BTS สนามเป้า(B2) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป และ3.เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง(B3) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการตอบรับของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

          อนึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการศึกษาทดลองเดินรถโดยสารแบบเวียน (Shuttle Bus) เพื่อขนส่งผู้โดยสารจากสถานที่สำคัญเขื่อมต่อระบบขนส่งทางราง โดยไม่คิดค่าโดยสาร เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจร และลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะในระยะแรกกำหนดเดินรถ 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.เส้นทางสถานีขนส่งสายใต้-BTS บางหว้า( B1) เปิดทดลองให้บริการเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 2.เส้นทางดินแดง-BTS สนามเป้า(B2) เปิดทดลองให้บริการเมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 และ3.เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง(B3) เปิดทดลองให้บริการเมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 โดยกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนดำเนินการศึกษาทดลองการเดินรถโดยสารไม่คิดค่าใช้จ่ายกับกรุงเทพมหานครและประชาชน
—————-

อัลบั้มภาพ