#สวท. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 @พิพิธภัณฑ์​เด็ก​กรุงเทพ​มหานคร​แห่ง​ที่​1​(จตุจักร)​

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 2 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง

     #สวท. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 @พิพิธภัณฑ์​เด็ก​กรุงเทพ​มหานคร​แห่ง​ที่​1​(จตุจักร)​
(วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.)​นาง​กนก​รัตน์​ พันธ์​นรา​ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประธานคณะทำงานติดตามการดำเนินงานขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 นำคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อม หน่วยงานที่จะเสนอเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1, 2 และ 3 และ หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1 และ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) โดยมีหัวหน้าพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพ​มหานคร​แห่ง​ที่​1​(จตุจักร)​ นางสาวโศจิรัศมิ์ กุลศิริชัยวัฒน์ เป็นผู้ให้ข้อมูลรายงานการตรวจในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ