#สวท. สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ม.ศิลปากร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 16 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

#สวท. สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ม.ศิลปากร

(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)​กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงาน​วัฒนธรรม​และการ​ท่องเที่ยว​ สำนักวัฒนธรรม กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​ มอบหมายให้นายอำนวย รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่วนวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราวุฒิ โตอุรวงศ์ เพื่อหารือและขอคำแนะนำในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นำไปสู่การเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าพร้อมหาแนวทางในการร่วมจัดนิทรรศการด้านศิลปะร่วมกัน
ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเป็นภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ