กทม. ร่วมจัดระเบียบรถตู้อนุสาวรีย์ฯ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต อำนวยความสะดวกประชาชน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 19 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

          นายสมชาย เดชากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.แจ้งว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต(จตุจักร) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยปรับปรุงจุดจอดรถรับ-ส่ง อาทิ การจัดทำเครื่องหมายช่องจอด การติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่และสายรถ การปรับปรุงพื้นทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายกำหนด สำหรับจุดจอดรถตู้บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้มีการจัดระเบียบรถตู้ ตั้งแต่ปี 2559 เดิมมีการจอดรถตู้สายกรุงเทพ-ต่างจังหวัด(หมวด 2) และสายกรุงเทพ-ปริมณฑล(หมวด 1) ในพื้นที่ทั้ง 4 เกาะ ได้แก่ เกาะพญาไท เกาะดินแดง เกาะราชวิถี และเกาะพหลโยธิน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้ย้ายรถตู้สายกรุงเทพ-ต่างจังหวัด(หมวด 2) ออกไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย และสถานีขนส่งผู้โดยสารปิ่นเกล้า ทำให้ปัจจุบันบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีรถตู้ให้บริการ 3 เกาะโดยให้จอดรับและส่งผู้โดยสารเท่านั้น ห้ามจอดคอย ได้แก่ เกาะพหลโยธิน จำนวน 11 เส้นทาง เกาะพญาไท จำนวน 9 เส้นทาง และเกาะดินแดง จำนวน 8 เส้นทาง รวมจำนวนรถตู้ให้บริการประมาณ 700 คัน ส่วนเกาะราชวิถี ได้มีการยกเลิกจุดจอดไปเนื่องจากกีดขวางทางเข้าออกรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการสนับสนุนการจัดระเบียบ ดังนี้ จัดทำเครื่องหมายจราจร ช่องจอด การทาสีขอบทาง ติดตั้งป้ายแนะนำต่างๆ การอำนวยความสะดวกพื้นที่รอรถสำหรับประชาชนบริเวณ 3 เกาะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งจุดบริการห้องน้ำสาธารณะ

          สำหรับจุดจอดรถตู้โดยสารประจำทางบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต(จตุจักร) ได้ดำเนินการจัดระเบียบรถตู้สายกรุงเทพ-ปริมณฑล(หมวด 1) จำนวน 7 สาย ประมาณ 300 คัน มีการกำหนดพื้นที่จุดจอดที่แน่นอนเพียงจุดเดียว คือ บริเวณด้านเหนือของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตฝั่งขาออก นอกเหนือจากบริเวณที่กำหนดห้ามจอดกีดขวางการจราจรโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดระเบียบรถตู้โดยสารทั้ง 2 จุดแล้ว ทำให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ลดปัญหาความไม่เป็นระเบียบ การแย่งผู้โดยสาร การจอดรถกีดขวางการจราจร และลดจำนวนรถตู้โดยสารเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
———————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ