สวท. จัดประชุมพิจารณาแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ ค่าใช้สถานที่ของศูนย์บริการ สวท.

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 9 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

สวท. จัดประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ          

          (วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีนางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ ประธานคณะอนุทำงานยกร่างฯ เป็นประธานการประชุมผู้แทนส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กองการกีฬา และสำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกันพิจารณาการยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ ค่าใช้สถานที่ของศูนย์บริการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ครั้งที่ 9/2562 โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอัตราค่าบริการ ค่าใช้สถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยกเว้น หรือการลดหย่อนค่าใช้สถานที่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ​กรุงเทพ​มหานคร​2 (ดินแดง)​

อัลบั้มภาพ