#พิธีไหว้ครูดนตรี กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๒

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 23 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 134 ครั้ง

          #พิธีไหว้ครูดนตรี กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๒
(23 พ.ค.62)นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรี กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการจัดพิธีไหว้ครูดนตรี ปีนี้ กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ในฐานะ ผู้สืบทอดความรู้ ศิษย์จึงพร้อมใจกันปวารณาตนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมี รองศาสตร์จารย์วิเชียร อ่อนละมูล ผู้นำอ่านโองการพิธีไหว้ครู เป็นผู้ประกอบพิธีครอบครูดนตรี ในการนี้นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมนายสิงห์ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการสังคีต นำข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด นักเรียน ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัลบั้มภาพ