โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก World Heart Day

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 28 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 145 ครั้ง

42634069_351294532080623_3452751168764116992_o

              วันที่ 28 กันยายน 2561 (เวลา 08.30 น.) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก World Heart Day โดย นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันหัวใจโลก ณ ลานกิจกรรม ชั้น B อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ทางกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดวันรณรงค์ "วันหัวใจโลก" ให้สอดคล้องกับสากล คือ วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี โดยประเด็นรณรงค์ในปี 2561 นี้ คือ “My Heart, Your Heart : ใจเขา ใจเรา” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง อาการและแนวทางในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมได้แก่ การมีภาวะความเสี่ยงโลหิตสูง การมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะอ้วนลงพุง การสูบบุหรี่ การเป็นโรคเบาหวาน การไม่ออกกำลังกาย การไม่กินผัก-ผลไม้ และความเครียด

             42713264_351292952080781_5395868354286190592_o  42661567_351294075414002_6375583139334455296_o 

            โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การทำสัญญาด้วยหัวใจตามแนวปฏิบัติโดยให้ประชาชนทำสัญญากับตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมได้แก่ สัญญาที่จะทำอาหาร และรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น สัญญาที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้น สัญญาที่จะเลิกบุหรี่ และช่วยคนที่เรารักหยุดสูบบุหรี่

42761182_351294462080630_2021245831797014528_o 42663299_351294828747260_6049754885761531904_o 42627981_351292945414115_9184631105427341312_o

        กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ รับชมวีดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ และ วีดีทัศน์ รู้จักศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ชมการแสดงจากกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ในชุด “เราสัญญาว่าจะออกกำลังกายให้มากขึ้น” รับฟังเสวนา “บอกต่อประสบการณ์การเป็นโรคหัวใจ” จากผู้ป่วยจริงและอายุรแพทย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ