47 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 26 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 365 ครั้ง

        

          รพ.เจริญกรุงประชารักษ์จัดงานครบรอบ 47 ปีแห่งการสถาปนา ภายใต้แนวคิด “CKP Global Network for Excellent Medical Care  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย จึงมีโชค รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30– 11.00 น. ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และร่วมพิธีเปิด “ศูนย์สลายนิ่วและส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” ณ ชั้น B อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ตามลำดับ

          นพ. สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับตติยภูมิขั้นสูงขนาด 464 เตียง ที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนมาเป็นระยะเวลา 47 ปี จากสถิติจำนวนผู้มารับการตรวจรักษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีพุทธศักราช 2561 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการมากกว่า 730,000 ครั้ง และมีผู้ป่วยในมาพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย มากกว่า 20,000 ราย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความศรัทธาของผู้ป่วย และญาติที่มีต่อความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์       

         ทั้งนี้ รพ.ได้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ มาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากการอุปการคุณของผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ช่วยบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาค ทางรพ.จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน การออกร้านค้าจากเจ้าหน้าที่ จึงขอเชิญชวนประชาชนรับการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 8 พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เพื่อนำมาสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ สำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ต่อไป

 

      

อัลบั้มภาพ