ตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus ยกระดับโรงพยาบาลรัฐ

เผยแพร่โดย : สำนักการแพทย์ - | 1 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 790 ครั้ง

                                 

                            

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร) พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เข้าตรวจประเมินตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus   ณ  โรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง(นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลให้การต้อนรับคณะกรรมการการแพทย์ พร้อมร่วมฟังการบรรยาย  ตามที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการแพทย์ และกรมอนามัย โดยสถาบันสุขภาวะเขตเมืองได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างกระบวนการพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลให้เป็น GREEN & CLEAN Hospital Plus พร้อมทั้งประเมินตนเองตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) หลังจากนั้นทางคณะกรรมการตรวจประเมิน (BKKGC+) ได้ตรวจเยี่ยมห้องสุขาภายห้องผู้ป่วยนารีเวชกรรม และห้องสุขาบริเวณชั้น1 เยี่ยมแผนกโภชนาการ และเยี่ยมชมน้ำหมักชีวภาพ

                            

เวลา13.00น. คณะกรรมการตรวจประเมิน (BKKGC+) ได้เดินทางมา ณ โรงพยาบาลราชวิถี  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมคณะผู้บริการ บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และร่วมฟังการบรรยายจากโรงพยาบาลราชวิถี หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมิน (BKKGC+) ได้ตรวจเยี่ยมห้องควบคุมไฟฟ้าภายโรดงพยาบาลราชวิถี  ตรวจเยี่ยมห้องสุขาบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าอาหารภายในโรงพยาบาล และเยี่ยมชมห้องสุขาจุดคัดกรองบริเวณชั้น1 หลังจากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมบอร์ดนวัตกรรมบริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาล

                            

 

                            

 

อัลบั้มภาพ