ติดตั้งเครื่องตรวจวัด PM2.5 ครบ 50 เขต กพ.63

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

           นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยกรณีนักวิชาการชี้สถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ครอบคลุม ส่งผลต่อการแจ้งเตือนประชาชน ว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. อยู่ระหว่างจัดหาเครื่องตรวจวัด PM2.5 เพิ่มเติมจำนวน 30 เครื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต โดยคาดว่าภายในเดือนธ.ค.62 นี้ จะติดตั้งแล้วเสร็จ 13 เครื่อง และอีก 17 เครื่องจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.พ. 63 โดยจะมีการรายงานคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com , www.air4bangkok.com หรือที่ Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

         นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน AirBKK ซึ่งสามารถแสดง AQI แบบ Real Time ตามตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยเป็นการแจ้งเตือนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 โดยจะเริ่มทดลองใช้ภายในเดือนธ.ค.62 และจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินมาตรการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษโดยสำนักงานเขตในพื้นที่ ได้แก่ เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และ ขสมก. ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้คล่องตัว รณรงค์ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่อง บำรุงรักษาเครื่องยนต์รถราชการในสังกัดไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน แจกสื่อประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษารถเพื่อลดมลพิษแก่ผู้ประกอบการขนส่งและประชาชน ห้ามเผาขยะและเผาในที่โล่งทุกชนิด คุมเข้มปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการก่อสร้างอาคารตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคุมกำกับดูแลการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น

         ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560 โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้สำนักงานเขตควบคุมและลดผลกระทบจากฝุ่นละออง และกำหนดจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ประกอบการอาคารสูงและผู้เกี่ยวข้อง ในเดือนม.ค.63 เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง

 

อัลบั้มภาพ