#สวท. ห่วงใย...ใส่ใจเยาวชนให้รู้เท่าทันสังคมบูลลี่ "Stop Bullying Camp"

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 18 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

เราต้องหยุดการบูลลี่ในสังคม  "Stop Bullying Camp"
(18 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น.) นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจหยุดการบูลลี่ (Bully) โดยมีนายไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
กิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจหยุดการบูลลี่ (Bully) จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ให้มีจิตอาสา รู้เท่าทันการบูลลี่ (Bully) ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักและเข้าถึง ปัญหาการบูลลี่ในสังคมปัจจุบัน และเยาวชนรุ่นใหม่ที่เสริมสร้างการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์ในสังคม

#สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
#ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
#สวท.ส่งเสริมนันทนาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำกีฬาเลิศ สร้างแหล่งเกิดท่องเที่ยว รวมใจเดียวบริการ

อัลบั้มภาพ