รพ.เจริญกรุงประชารักษจัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ คุ้งบางกะเจ้า

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 12 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.00 น.) แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มอบหมายให้บุคลากรจิตอาสาของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และอาสาสมัคร Yellow Birds ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ชื่อ กิจกรรมลดขยะด้วยมือเราเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ทั้งนี้ได้เข้าชมนิทรรศการ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมเก็บขยะ คุ้งบางกะเจ้า เพื่อช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน สังคม และสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่

 

รักพ่อ...รักเรา...รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม

CKP Green Hospital...CKP Green Hospital...CKP Green Hospital

 

#CKP #Green #Hospital

#โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

#สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

อัลบั้มภาพ