Work shop การจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

Work shop การจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม

         นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ มอบหมายให้ นายศุภมิตร ลายทอง ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ เป็นประธานในการ Work shop การจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม โดยมี นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ผู้แทนจากสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมการ Work shop เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ กทม.2 เขตดินแดง

         สำหรับการ Work shop ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของแต่ละสำนักงานเขต เพื่อที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในการเดินทางเพื่อประกอบวิชาชีพประจำวันอีกทางหนึ่ง

อัลบั้มภาพ