#กทม. ชู Best Practice แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว​ของชุมชน​กรุงเทพมหานครในงาน Ulaanbaatar International Day 2019 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 24 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

#กทม. ชู Best Practice แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว​ของชุมชน​กรุงเทพมหานครในงาน Ulaanbaatar International Day 2019 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
     นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน Ulaanbaatar International Day ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ซึ่งรัฐบาลกรุงอูลานบาตอร์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 380 ปี การสถาปนากรุงอูลานบาตอร์ เป็นเมืองหลวง โดยเชิญผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเข้าร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน สื่อให้ เห็นถึงการพัฒนาเมืองที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ ศิลปะและวัฒนธรรมของมองโกเลีย รวมถึงการริเริ่มของความร่วมมือที่เป็นความท้าทายใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขยายความร่วมมือระหว่างเมืองต่อไป โดยผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องนำเสนอหัวข้อที่เป็น Best Practice ของเมือง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเมืองพี่เมืองน้อง
ในการร่วมงานครั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำเสนอ Best Practice ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดโชว์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมรับชม

อัลบั้มภาพ