สำนักป้องกันฯ ประชุมเตรียมงานวางศิลาฤกษ์ สถานีดับเพลิงดอนเมือง

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 27 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 326 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ประชุมเตรียมงานวางศิลาฤกษ์ สถานีดับเพลิงดอนเมือง

 

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายขาว เขียวภักดี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 และคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานวางศิลาฤกษ์ สถานีดับเพลิงดอนเมือง

 

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. นายขาว เขียวภักดี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 พร้อมด้วย นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดยาว นายนริศ สีหะรัตน์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับนางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง คณะผู้บริหารสำนักงานเขต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ผู้แทนจากสำนักการโยธา ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในการเตรียมความพร้อมในการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสถานีดับเพลิงดอนเมือง โดยเป็นการประชุมร่วมกับนายสมจิตต์ น้อยไม้ ผู้ประสงค์บริจาคที่ดินให้กรุงเทพมหานครเพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง และพล.ท.ลมูล คล้ายพุฒ ผู้ช่วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายภารกิจและเตรียมการที่จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.จนเสร็จพิธี การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน ทั้งนี้จะได้เรียนเชิญ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

อมรรัตน์ ปชส.สปภ.ถ่ายภาพ#รายงาน

อัลบั้มภาพ