#เปิดหอสมุดเมืองฯ​ วันแรก... รผว.กทม.​ เน้นย้ำปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 19 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

#เปิดหอสมุดเมืองฯ​ วันแรก... รผว.กทม.​ เน้นย้ำปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
     (19 พ.ค. 63 เวลา 14.30 น.)นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หลังเปิดให้บริการเป็นวันแรกตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

     จากการตรวจสอบพบว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดให้มีจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า การจัดที่นั่งอ่านหนังสือโดยเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร จัดให้นั่งโต๊ะละ 1 คน จากปกตินั่งโต๊ะละ 4 คน และนั่งหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าใช้บริการจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่การอ่าน ในส่วนของการทำความสะอาด ได้มีการทำความสะอาด​ ทุกชั้นทุกพื้นที่ รอบละประมาณ 30 นาที วันละ 3 รอบ ได้แก่ ก่อนเปิดให้บริการ ระหว่างวัน และหลังปิดให้บริการ
สำหรับวันและเวลาในการเปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำหนดเปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. และปิดให้บริการในวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้เข้าใช้บริการสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bangkokcitylibrary.com ในเบื้องต้นกำหนดให้เข้าใช้บริการได้รอบละ 70 คน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. แต่เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ อาจจะมีการเพิ่มเติมจำนวนผู้เข้าใช้บริการได้อีก โดยคำนึงถึงมาตรการในการเว้นระยะห่างเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถยืมหนังสือจากหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 36 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางโทรศัพท์ โดยจะต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรหัสสมาชิกและค้นหาหนังสือให้เรียบร้อย จะติดต่อกลับให้มารับหนังสือ โดยอาจมารับด้วยตนเองหรือผ่าน Line Man / Grab Messenger ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง และชดใช้ในกรณีหนังสือสูญหาย สำหรับการคืนหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านตู้ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการ Physical Distancing โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตู้ทุก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ใส่หน้าหน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

อัลบั้มภาพ