กทม.หารือความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund กับอังกฤษ วางแผนพัฒนาระบบการขนส่งและสร้างเมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ย้ำร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐเพื่อพัฒนาระบบขนส่งพื้นที่คลองบางหลวง

เผยแพร่โดย : สำนักงาน การต่างประเทศ | 22 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

 

          22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศได้ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Lewis Neal อธิบดีการทูตเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ   สหราชอาณาจักรและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อประชุมหารือความร่วมมือโครงการ Future Cities Prosperity Fund ซึ่งมุ่งพัฒนาการเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart cities) โดยร่วมกันพัฒนาระบบการขนส่ง การวางผังเมือง และการเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และกล่าวว่า ได้เคยเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรหลายครั้ง มีความประทับใจกับระบบขนส่งสาธารณะที่มีให้บริการอย่างทั่วถึงและมีข้อมูลระบบขนส่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการร่วมมือด้านการพัฒนาระบบขนส่งภายใต้โครงการ Future Cities Prosperity Fund ซึ่งโครงการขยายเส้นการเดินเรือคลองภาษีเจริญตามเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสนใจในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบ ตอนท้ายได้กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือและกรุงเทพมหานครยินดีจะให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วง

         ด้าน Mr. Lewis Neal กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับและกล่าวว่า การดำเนินโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บข้อมูลและสำรวจความต้องการของเมืองเพื่อการออกแบบโครงการ โดยจะเร่งจัดทำแผนดำเนินการ รวมถึงกำหนดขอบเขต เป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินการ เพื่อเตรียมดำเนินการความร่วมมือในอนาคตให้เป็นประโยชน์ต่อเมืองมากที่สุด การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตามกรอบโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งกรุงเทพมหานครและประเทศอังกฤษ  

 

วรนภัส  ข่าว/ภาพ วรชิต

อัลบั้มภาพ