โรงรับจำนำ กทม. ขยายเวลาตั๋วรับจำนำ ลดผลกระทบโควิด-19 แก่ประชาชน

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 4 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

          สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือ โรงรับจำนำ กทม. มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการรับและแพร่เชื้อ โดยต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยการขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำของตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 - 31 กรกฎาคม 2563 วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 และวันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2563 ให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาลตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 - 4 ในเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/pawnshopbangkok
—————————

อัลบั้มภาพ