เภสัชอยู่ใกล้ มั่นใจ ใช้ยาปลอดภัย รวดเร็ว /ทันใจ / มั่นใจ /แชร์ได้ด้วย Line official : รู้ทันเรื่องยา โดยเภสัชกร

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 27 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

เภสัชอยู่ใกล้ มั่นใจ ใช้ยาปลอดภัย รวดเร็ว /ทันใจ / มั่นใจ /แชร์ได้ด้วย Line official : รู้ทันเรื่องยา โดยเภสัชกร

         เนื่องในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2563 กองเภสัชกรรม จึงขอเชิญชวนเข้าร่วม Line official : รู้ทันเรื่องยา โดยเภสัชกร เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการเข้าถึงประชาชน สำหรับเผยแพร่สื่อความรู้เรื่องยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ เช่น บริการตรวจสอบการปลอมปน สารอันตราย หรือสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาแผนโบราณ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การกำจัดยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยเน้นบทบาทของเภสัชกรปฐมภูมิ "ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย "

 

อัลบั้มภาพ