48 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 22 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

48 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์จัดงานครบรอบ 48 ปีแห่งการสถาปนา ภายใต้แนวคิด “Health Literacy For Sustainable Life : รอบรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อดุลยภาพชีวิตที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมอาคารโครงสร้างกายภาพที่เพิ่งแล้วเสร็จ ได้แก่ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ผู้สูงอายุ และ อาคารสนับสนุนการรักษา

ทั้งนี้ รพ.ได้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ ไว้คอยอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากผู้มีอุปการคุณที่ช่วยบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาค ทางรพ.จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2562 และมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ในวันที่ 25 พ.ย. 62

เวลา 07.00 -07.30 จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 110 รูป เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพร้อมถวายผ้าป่าการกุศล และ 25 – 26 พ.ย. 62 ชมดนตรีจิตอาสา การออกร้านค้าจากเจ้าหน้าที่ ชมรมผู้สูงอายุรพจ.และอาสาสมัคร Yellow Birds ณ บริเวณหน้าอาคารใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=sZY8K5-1Gxc

อัลบั้มภาพ