นร.ดับเพลิง กทม.รุ่น 15 ดูงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองสุรินทร์

เผยแพร่โดย : Super Admin | 11 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 292 ครั้ง

 

     พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน โดยนายสำเริง ผลรัตน์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางขุนเทียน ครูฝึก และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะนักเรียนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่น 15 จำนวน 137 คน ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีนายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศบาล นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

 

 

     

  

 

      รองนายกฯ กล่าวว่า เมืองสุรินทร์ เคยมีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ 2 ครั้ง คือไฟไหม้ชุมชน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ปัญหาไฟไหม้จากการเผาที่นาเพื่อทำนา จึงต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการเผาเพื่อที่นา ทำให้การเกิดไฟไหม้หญ้าลดน้อยลง และการดูแลประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาอุทกภัย ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งนักดับเพลิงกรุงเทพมหานคร สามารถนำเทคนิคการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ไปประยุกต์ใช้ในภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ ในการนี้ นายสำเริง ผลรัตน์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางขุนเทียน ได้มอบของให้แก่นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศบาลเมืองสุรินทร์ นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลและคณะ เป็นการขอบคุณและเป็นของที่ระลึกสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

ดิศทัศน์ กว.สปภ.ถ่ายภาพ
---------------(อมรรัตน์ ปชส.สปภ.รายงาน)