@ ขอบคุณจากใจด้วยสายใยที่ผูกพัน จากใจชาว สวท.

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 1 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง

           

@ ขอบคุณจากใจด้วยสายใยที่ผูกพัน จากใจชาว สวท.
25 ก.ย. 61 เวลา 17.30 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำนักวัฒนธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง เพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุที่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคนกรุงเทพมหานคร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครรุ่นต่อๆไป โดยสำนักวัฒนธรรมฯ มีผู้ครบเกษียณอายุทั้งสิ้น 19 ราย ข้าราชการ จำนวน 10 ราย และบุคลากรกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้าง) จำนวน 9 ราย และในปีนี้สำนักวัฒนธรรมฯ ได้เชิญผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นางลักษณา โรจน์ธำรง นางปราณี สุคันธเสวี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวฐานิตา แพร่วาณิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ และผู้อำนวยการเขตคลองสาน นางตวงพร ทรัพย์สาคร ร่วมงาน

 

อัลบั้มภาพ