กทม.หารือการจัดการคุณภาพน้ำในคลอง มุ่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในระยะยาว

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

 

        กทม. ประชุมหารือการจัดการคุณภาพน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นผลักดันแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และจัดการคุณภาพน้ำในระยะยาว

        (30 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการคุณภาพน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เข้าประชุมหารือร่วมกัน

        กรุงเทพมหานคร มีคลองจำนวน 1,161 แห่ง และคู ลำราง ลำกระโดง จำนวน 521 แห่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกัน สำหรับคลองที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แห่ง รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์คุณภาพน้ำในปัจจุบัน พบว่า คุณภาพน้ำในคลองมีค่าความสกปรกสูง และมีสาเหตุมาจากปัญหา ดังนี้
        - คลองในกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกัน จึงทำให้น้ำเสียที่ไหลลงคลองนอกพื้นที่บริการ ไหลเข้ามาปะปนน้ำในคลองที่อยู่ในพื้นที่บริการ
        - ท่อรวบรวมน้ำเสียส่วนใหญ่ถูกก่อสร้างในคลองสายหลัก ส่งผลให้น้ำเสียที่ไหลลงคลองสาขาเมื่อรวมกับคลองสายหลักแล้ว มีคุณภาพน้ำแย่ลงตามไปด้วย
        - ไม่มีพื้นที่ริมคลองเพียงพอสำหรับก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย
        - มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายหลังการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย โดยอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทำการเจาะท่อน้ำเสียไหลลงสู่คลองต่าง ๆ โดยตรง
        - สถานประกอบการส่วนใหญ่ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อปล่อยลงคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะทำให้น้ำในคลองมีคุณภาพแย่ไปด้วย

        จึงได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขึ้นมาเป็น 3 ระยะ คือ 1.มาตรการระยะสั้น ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก (Public Awareness) การบังคับใช้กฎหมาย (Command and Control) การขุดลอกคูคลอง การไหลเวียนน้ำภายในคลอง (Flushing) 2.มาตรการระยะกลาง ดำเนินการโดยการก่อสร้างเขื่อนพร้อมระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และ 3.มาตรการระยะยาว ดำเนินการโดยการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อจัดการคุณภาพน้ำในคลองให้มีค่าความสะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        ในการนี้ รองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย ได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วม และแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำคลองในพื้นที่บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานครทั้ง 8 แห่ง ให้มีค่าคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น และได้สั่งการสำนักการโยธากำกับดูแลผู้ประกอบการ และเจ้าของอาคารประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินการควบคุมตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ โดยขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภทต่างๆ) อย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้ดำเนินการสำรวจรังวัดคลองสาธารณะ ตลอดจนตรวจสอบจำนวนคลอง คู ลำราง ลำกระโดงในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนต่อไป

 

----------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

อัลบั้มภาพ