สวท.​ เราตรวจเข้ม...เน้นทุกจุดของศูน​ย์​สร้าง​สุขทุก​วัย​ กทม.

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

#สวท.​ เราตรวจเข้ม...เน้นทุกจุดของศูน​ย์​สร้าง​สุขทุก​วัย​ กทม.

#สนส.ประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร

       (25 มิ.ย.63 เวลา 10.00 - 16.00 น.) นายเกรียงไกร​ จง​เจริญ​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​สำ​นัก​วัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​ มอบหมายให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานจำนวน 3 ศูนย์ฯคือ ศูนย์ฯบางแค (เรืองสอน) ศูนย์ฯทวีวัฒนา และศูนย์ฯวัดชัยพฤกษมาลา เพื่อตรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาระบบบริการและการจัดกิจกรรม ด้านการจัดการทางกายภาพ ด้านการสนับสนุน มาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ มาตรฐานส้วมของศูนย์ฯ และกิจกรรมตามมาตรฐานขั้นต่ำของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวิศาล กองเงิน) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ (นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม) เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 , 2 , 3 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 และหัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพระราม 9 

-ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน)

-ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา

-ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดชัยพฤกษมาลา

#สนส.

#สวท.

อัลบั้มภาพ