กทม. ชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัล 35,000 บาท

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 17 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง

 

           นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ที่แสดงอัตลักษณ์และสื่อความหมายชัดเจนถึงการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน เพื่อใช้ในการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานหรือส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยมีรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

           ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธ.ค.61 ผู้ประสงค์ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/csc หัวข้อ “รางวัลคุณภาพ กทม.” หรือ www.facebook/สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร/ พร้อมส่งผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนดมาพร้อมกันด้วย หรือจัดส่งมาที่ กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ชั้น 5 เลขที่ 173 ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซองว่า “การประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร” ทั้งนี้ การจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ คือภายในวันที่ 14 ธ.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2226-3745 ต่อ 1458
—————-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ