@ สวท. รับข้อชี้แนะการจัดทำตัวชี้วัดเจรจาตกลง

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 24 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 127 ครั้ง

           @ สวท. รับข้อชี้แนะการจัดทำตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปี 2562 
(วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.)  รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ไทยอารี ผู้ทรงคุณวุฒิของกรุงเทพมหานคร คณะที่ 4 กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปี 2562 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังข้อชี้แนะในการจัดทำตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดของหน่วยงานตามพันธกิจและการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ดินแดง

อัลบั้มภาพ