สำนักป้องกันฯ ขานรับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตรวจคัดกรองบุคลากรในสังกัด

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 11 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 166 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ขานรับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตรวจคัดกรองบุคลากรในสังกัด

วันนี้ (11 ตค.2562) เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้นายศิวนาถ อัศวจินดา เลขานุการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้ความร่วมมือและนำบุคลากรในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการตรวจคัดกรองยาเสพติดในลูกจ้าง โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสพยา หรือจำหน่ายยาเสพติด อันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยสำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด โดยมีจำนวนบุคลากรในสังกัดทั้งลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำเข้ารับการตรวจ โดยการตรวจยาเสพติดในปัสสาวะ ทั้งสิ้น 146 คน ทั้ง 7 ส่วนราชการ ทั้งนี้ หากผลการตรวจเป็นประการใด ทางสำนักอนามัยจะแจ้งให้หน่วยงานทราบ ทั้งนี้ หากพบมียาเสพติด ก็จักได้แจ้งให้บุคลากรรายดังกล่าวเข้ารับการบำบัด เป็นการให้โอกาสในการบำบัดรักษาในคลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย หรือศูนย์ซับน้ำตา โรงพยาบาลตากสิน สำนักแพทย์ ต่อไป ณ อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ชั้น 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อมรรัตน์ ปชส.สปภ.ถ่ายภาพ#รายงาน

อัลบั้มภาพ