สำนักป้องกันฯ เร่งดำเนินการภารกิจด้านการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ร่วมกับ ตชด.

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ เร่งดำเนินการภารกิจด้านการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ร่วมกับ ตชด.

 

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม พร้อมกับคณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย  พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผบก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. และผู้เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกำลังเจ้าหน้าที่แต่ละผลัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานถวายความปลอดภัย รวมถึงการโอนยานพาหนะและอุปกรณ์ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 รายการ รถ และเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ตามที่ ตชด.ได้ขอใช้ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง(3) เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะโอนยังไม่หมดความจำเป็นหรือมีใช้พัสดุที่ใช้ในราชการต่อไปฯ รวมถึงการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่จะถวายความปลอดภัยด้วย

โดยนายธีรยุทธฯ รผอ.สปภ. แจ้งว่า พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่ตำรวจร้องขอ และพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อถวายความปลอดภัย และพล.ต.ต.ศรายุทธฯ รอง ผบช.ตชด. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยินดีและพร้อมที่จะรับโอนรถและเรือดับเพลิง รวมถึงภารกิจการถวายความปลอดภัยดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการรับโอนภารกิจฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ณ ห้องประชุมอาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ชั้น 2

 

อมรรัตน์ ปชส.สปภ.ถ่ายภาพ#รายงาน

อัลบั้มภาพ