สำนักป้องกันฯ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเขตพระราชฐาน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 276 ครั้ง

 

         วันนี้ (16 กค.61) เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการและวางแผนป้องกันอัคคีภัย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชบริพาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตพระราชฐานจากพระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย สำนักพระราชวัง และวังทวีวัฒนา ใน เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องอัคคีภัยและการเกิดเหตุเพลิงไหม้ แนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักการดับเพลิงเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น หลักการอพยพหนีไฟและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ การค้นหา การช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ฝึกการปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ 

 

กองวิชาการและแผนงาน ถ่ายภาพ
อมรรัตน์ ปชส.สปภ. รายงาน

อัลบั้มภาพ