ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักการแพทย์ - | 19 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

 

                            

 

19 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.สุภาพร กรลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรพ.แม่โซนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเข้าร่วมคือ วชิรพยาบาล รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงฯ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนฯ รพ.ภูมิพลฯ รพ.ตำรวจ รวมทั้งสำนักงานลาฯ สำนักการแพทย์ และศูนย์เอราวัณ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์

                            

การประชุมมีวาระในเรื่องของ

- รพ.แม่โซนนำเสนอแผนที่ ข้อมูล การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการที่รับผิดชอบภายในโซน

- การแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการ

  ในพื้นที่โซน 4 มอบหมายให้รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (แม่โซน) ดำเนินการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการของรพ.สุขสวัสดิ์

  ในพื้นที่โซน 8 มอบหมายให้รพ.ราชวิถี (แม่โซน) ดำเนินการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการของรพ.เพชรเวช

- สถิติการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

- การรายงานความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนการจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนย์เอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2562

- รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล แจ้งขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลซีจีเอช

- เกณฑ์แบบประเมินตนเองการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thailand Emergenncy Medical Service          Accreditation : TEMSA)

- โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 

อัลบั้มภาพ