รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่ง

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 25 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง

            IMG_5297 

            

             เวลา 07.50 น. (25 พ.ย. 61 ) นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับมอบคฑาจากทีมโรงพยาบาลสิรินธร ตามโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลฯเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ทางโรงพยาบาลฯเริ่มวิ่งเส้นทางจากทางลงสะพานภูมิพล 1 ถึงถนนเชื้อเพลิง ระยะทาง3.4 กิโลเมตร พร้อมส่งคฑาต่อให้กับทีมโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โครงการหมอชวนวิ่งจัดขึ้นในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ 50ปี ในวันที่ 11 ต.ค 2561 คณะกรรมการแพทยสภาจึงได้มีมติให้จัดงานโครงการหมอชวนวิ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินถูกวิธี โครงการหมอชวนวิ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4พ.ย2561 วิ่งเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่25พ.ย2561 อันถือได้ว่าเป็นการรวมพลังอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน การวิ่งหรือเดินเป็นการออกกำลังกายง่ายๆ ขอให้ทุกท่านหมั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคน

 

อัลบั้มภาพ