ศูนย์บริการทางการเกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 20 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

 

          รู้รึยัง!!!...ที่สำนักพัฒนาสังคม เค้ามี ศูนย์บริการทางการเกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อพัฒนาและรักษาพันธ์ไม้ โดยเฉพาะไม้ดอก กล้วยไม้พันธ์หายาก ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ให้ล้มหายไปกับโควิด 19 และเกษตรกรสามารถต่อยอดสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพมีรายได้สูง ส่งออกผลผลิต ทำให้กทม.เป็นศูนย์กล้วยไม้โลก น้องๆกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานส่งเสริมอาชีพ ทุ่มเท รวมใจ จนผลงานนี้ได้รางวัล Best Service โดดเด่นของกทม. เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของสำนักพัฒนาสังคม สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการกล้วยไม้กรุงเทพมหานคร ชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 9499  หรือ 0 2247 9540 

เอกสารดาวน์โหลด VDO