สวท. ชวนมาร่วมเรียนรู้ เล่นสนุกอย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมประจำเดือน​พฤศจิกายน ​2562 ณ พิพิธภัณฑ์​เด็ก​กรุงเทพ​มหานคร​แห่ง​ที่​1​(จตุจักร)​

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 3 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

#สวท. ชวนมาร่วมเรียนรู้ เล่นสนุกอย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมประจำเดือน​พฤศจิกายน​ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์​เด็ก​กรุงเทพ​มหานคร​แห่ง​ที่​1​(จตุจักร)​
     กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงาน​นันทนาการ​และ​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้​ ส​ำ​นัก​วัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
     เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็ก ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ

อัลบั้มภาพ