ราคากลาง

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2562 154 KB 11
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าจอแอลอีดี (LED) พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 20 ก.ย. 2562 336 KB 100
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร กทม.สาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2562 156 KB 33
ประกาศราคากลาง กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2562 643 KB 169
ราคากลางเช่าจอ (LED) พร้อมเครื่องขยายเสียง ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 เม.ย. 2562 106 KB 242
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รอบกรุงเทพมหานคร 50 เขต 3 เม.ย. 2562 102 KB 244
ราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 7 ม.ค. 2562 473 KB 263
ประกาศราคากลาง กิจกรรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 21 ธ.ค. 2561 88 KB 240
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2561 122 KB 223
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพิมพ์หนังสือจุลสารกรุงเทพมหานคร 22 พ.ย. 2561 34 KB 243