บางกอกน้อย สู้โควิด ตรวจเข้มสถานประกอบการคลายล็อคระยะ 1-5

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 5 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

          นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันและเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามประกาศกรุงเทพมหานคร “เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” (ฉบับที่ 13)และมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1-5 เพื่อให้สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ณ พื้นที่แขวงอรุณอมรินทร์ (ตะวันออก)

          สายตรวจ 252 พร้อมเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมฯ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางยี่ขัน, เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ สถานที่ได้รับการผ่อนคลาย และแนะนำให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด  19  แขวงอรุณอมรินทร์