กทม.ตั้งจุดคัดกรองโควิดสนับสนุนภารกิจเกณฑ์ทหาร

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

        กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563  ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด  มีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น เพื่อป้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


สายไหมตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563

         วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม พร้อมด้วย นายโกศล สุนทรพฤกษ์ นายมนัส อยู่นาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และคณะผู้บริหารเขตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน) เขตสายไหม

        ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้ารับการตรวจเลือกฯ พร้อมทั้งกำชับให้ทั้งผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯและญาติที่มารอคอย สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

ประเวศตรวจหน่วยคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563

         วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำทีมคณะผู้บริหารเขต ลงตรวจความเรียบร้อยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารฯ ล้างทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา  เขตประเวศ

จอมทอง ตรวจคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี 2563
          31 กรกฎาคม 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง ให้การต้อนรับ พันเอกเดชพร บุณยรัตน์พันธุ์ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี 2563 ณ สำนักงานเขตจอมทอง การคัดเลือกทหารในปีนี้เขตจอมทองมีชายไทยมารายงานตัว 4 แขวง รวมทั้งสิ้น 998 คน (30 – 31 ก.ค. 63) สำหรับปีนี้เขตจอมทองมีผู้สมัครเข้าเป็นทหารไม่ครบจำนวนทำให้ต้องลุ้นจับใบดำ - ใบแดง โดยต้องการผู้เข้าเป็นทหารกองประจำการ 44 คน จากผู้สละสิทธิ์ผ่อนผันและขอเสี่ยงจับจำนวน 255 คน ส่วนบรรยากาศในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสำนักงานเขตได้ตั้งจุดตรวจวัดไข้ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามวิถีใหม่แบบ new normal ให้กับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกและญาติพี่น้องที่มาคอยให้กำลังใจ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ออกหน่วยปฐมพยาบาลและคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตราฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ณ วัดม่วง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี ตั้งจุดคัดกรองตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563

         30 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองผู้มาตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน และผู้ติดตามให้กำลังใจในการตรวจคัดเลือกฯ บริเวณศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

ราษฎร์บูรณะตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกิน 2563

         สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขต และผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฎร์บูรณะ โดยดำเนินการตรวจคัดเลือกฯ แบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
          1. จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการตรวจเลือก ก่อนเข้าพื้นที่
          2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการตรวจเลือก และญาติผู้เข้ารับการตรวจเลือก สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
          3. มีการตั้งจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
          4. จำกัดจำนวนผู้เข้าในบริเวณที่ตรวจเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ให้แออัดเกินไป
          5. จัดเว้นระยะห่างในการนั่งอย่างน้อยคนละ 1 เมตร
          6. จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้เข้ารับการตรวจเลือก
          7. จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับพักคอยของญาติผู้เข้ารับการตรวจเลือก

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
          วันที่ 30 - 31 กรกฏาคม2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โดยทีมอนามัยชุมชน ออกหน่วยปฐมพยาบาลและตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมให้ความรู้การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค แก่ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ปี 2563 ที่วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

         วันที่ 30 กรกฎา2563 เวลา 07.00 - 16.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี ออกหน่วยปฐมพยาบาล และตั้งจุดคัดกรองการลดโอกาสและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2563 ณ วัดเวฬุราชิณ สำนักงานเขตธนบุรี

อัลบั้มภาพ