คลองเตยตรวจเข้มสถานประกอบการป้องกันโรค COVID-19

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 18 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

เขตคลองเตย ตรวจเข้มสถานประกอบการป้องกันโรค COVID-19

          วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.30 ถึง 12.30 น. นายสุชัย  อมรดารารัตน์  ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลท่าเรือ (บก.น.5) ลงพื้นที่ตรวจตรากวดขันให้คำแนะนำผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลรับผิดชอบกิจการ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนไทยประสิทธิศาสตร์ เลขที่ 36 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย 
2. ร้าน Barber Room เลขที่ 53 ซอยวัดคลองเตยนอก ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย
3. ร้านส้มตำเข้าท่า เลขที่ 39 ซอยวัดคลองเตยนอก ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย

           จากการตรวจสอบไม่พบผู้ฝ่าฝืน สถานประกอบการทุกแห่ง เปิดดำเนินการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ไม่เกินเวลา 24.00 น. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ และกรุงเทพมหานครกำหนด มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น โต๊ะเก้าอี้ ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ  กำชับพนักงาน รวมทั้งผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก (ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร ดื่มอาหาร) มีจุดบริการล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างเวทีกับโต๊ะ ตามที่กำหนด มีการคัดกรองไข้ก่อนเข้าสถานที่ มีการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด (มีแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ติดไว้บริเวณทางเข้าสถานที่) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

 

อัลบั้มภาพ