ลาดพร้าว "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ที่ได้รับการผ่อนคลาย

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ลาดพร้าว "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 12 พท. สน. โชคชัย

        วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายอภินันท์ รักจรรยาบรรณ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางจินตนาภรณ์ เรืองรองสุรังค์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคง นำคณะทำงานฯ บูรณาการและปฏิบัติงานภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. โชคชัย รวม 2 นาย เจ้าหน้าที่ทหาร พัน สห. 11 รวม 2 นาย นายยุทธภูมิ โทวิชา พนักงานเทศกิจชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว และกรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว ตรวจแนะนำติดตาม สถานที่ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและผ่อนคลายให้เปิดบริการแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย พื้นที่เขตลาดพร้าว (พื้นที่ สน.โชคชัย) ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 และถนนโชคชัย 4 ซอย 69 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โดยกำชับให้ ร้านจำหน่ายอาหาร ผับ บาร์ จำนวน 5 ร้าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ภาพ : นางสาวสุวรรณ กระธรรม, นายฉัตรชัย บางนิ่มน้อยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายปกครอง
รายงาน : นางสาวภัทราพร วชิรนิธิไพบูลย์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

อัลบั้มภาพ