ลงตรวจพื้นที่ในตลาดกทม.

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 19 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

          สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับสำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเสีย และตัวอย่างป้าย (swab) จากจุดสัมผัสร่วมในห้องน้ำสาธารณะในตลาด  ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ในตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ หากมีของเสียจากผู้ติดเชื้อปนเปื้อนอยู่ จะทำให้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีคนติดเชื้ออยู่ในละแวกนั้น โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสนับสนุนแล็บในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตรวจและค้นหาผู้ป่วยโควิดได้อีกทางหนึ่ง