ศูนย์บริการสาธารณสุข ออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 19 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

          ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ร่วมกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำชุมชนพาสุข ออกสำรวจข้อมูลสุขภาพ ตรวจคัดกรองภาวะเมตาโบลิก ณ ชุมชนซอยพาสุข พื้นที่เขตยานนาวา โดยกิจกรรมประกอบด้วย ชั่งน้ำหนัก ตรวจวัดดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต ตรวจหาน้ำตาลในเลือด ประเมินความเสี่ยงโรคเรื้อรัง และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนเข้ารับบริการได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งคัด คือ เว้นระยะห่าง วัดอุณภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์