เขตบางรัก ทำความเข้าใจการผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจแก่พี่น้องชาวมุสลิม

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 22 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

เขตบางรัก ทำความเข้าใจการผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจแก่พี่น้องชาวมุสลิม
         วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมนางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจตรามัสยิดในเขตบางรัก เพื่อทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้มัสยิดดำเนินมาตรการตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 5/2563) และการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎี้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด

อัลบั้มภาพ

TAGS : COVID-19