>> เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! สถานประกอบการในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 13 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

>> เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! สถานประกอบการในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19คร


>>วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แนะนำ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) และกวดขัน และตรวจสอบสถานประกอบการ อาทิ
➡ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี
➡ร้านอาหารหรือเครื่องดืม ร้านสะดวกซื้อ 
➡แผงค้าจำหน่ายอาหาร
ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


>>โดยชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวด 
ในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น 
การสแกนแอปพลิเคชั่น หมอชนะ  การสวมหน้ากากอนามัย 
มีจุดคัดกรองวัดไข้ และมีเจลแอลกอฮอล์บริการ รวมถึงแนะนำการใช้งานระบบคัดกรองความเสี่ยง COVID-19 แรงงานข้ามชาติ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัลบั้มภาพ