ตรวจความพร้อมสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

        กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ยังเข้มมาตรการป้องกันโรคฯ ทั้งบุคลากรและสถานที่ เพิ่มความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

สำนักการศึกษาตรวจความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน
        วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ และโรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ) สำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อติดตามการจัดแผนการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด โดยใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในการจัดห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ เว้นระยะห่าง ขยายห้องเรียนตามความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบทุกคนและครบทุกกลุ่มสาระ ในการนี้ นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาได้เน้นย้ำเตือนความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในโรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ

บึงกุ่มตรวจเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของร.ร.ในสังกัด
     วันที่ 29 มิ.ย.63 นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม และศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยได้ตรวจความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ อาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร ตู้กรองน้ำ ตลอดจนตรวจเรื่องสุขอนามัย พร้อมได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำหนดจุดคัดกรอง จุดตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทำฉากกั้นระหว่างกัน รวมถึงกำชับเรื่องความสะอาดของโรงครัว ห้องอาหาร และห้องน้ำ ทั้งนี้ เพื่อความสะอาด ความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บางกอกใหญ่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม
         29 มิ.ย.63 นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่  นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าพระ โรงเรียนวัดราชสิทธารามโรงเรียนวัดดีดวดและคณะครู ให้การต้อนรับ นายอริยะ เมฆะกูล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมรับก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 ก.ค.63  ณ โรงเรียนวัดท่าพระ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม  และโรงเรียนวัดดีดวด โดยตรวจความสะอาดของอาคารและห้องเรียน เน้นด้านความพร้อมเรื่องมาตรการการป้องกันเชื้อโรค covid-19 ได้แก่การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนและผู้ปกครอง การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างของที่นั่งสำหรับเรียนหนังสือ การเว้นระยะในการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้ารวมถึง การทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำของนักเรียน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อ covid-19

เตรียมความพร้อมป้องกันไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม
         วันที่ 29 มิ.ย. 2563 สำนักงานเขตพญาไท นำโดยฝ่ายการศึกษา ร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่สถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดไผ่ตัน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

เขตลาดพร้าว เตรียมความพร้อมการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563
         (29 มิถุนายน 2563) นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (มาตรการควบคุมหลัก) ภายใต้ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้นจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

เขตพระนครตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน
        (29 มิ.ย. 63) เวลา 08.30 น. นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชบูรณะ เขตพระนคร พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เกิดความพร้อมที่สุดก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1ก.ค.63 นี้  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบหน้ากากผ้าให้กับโรงเรียน เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองนำไปใช้ประโยชน์ สวมใส่ป้องกันโรคโควิด-19

คันนายาว โรงเรียนในสังกัดจัด Big Cleaning ก่อนเปิดเรียน
        29 มิถุนายน 2563 นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พร้อมด้วยนายธนพล พลอยแดง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) และโรงเรียนจินดาบำรุง เตรียมสถานที่เพื่อเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ และเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้พัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning บริเวณห้องเรียน รวมทั้งโรงอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคันนายาว ได้ร่วมสนับสนุนการปฎิบัติงานร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนทั้งสองแห่ง

บางเขน เตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม 1 กค.นี้
        วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเขต ร่วมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกับโรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางเขน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม นี้
         โรงเรียนประชาภิบาล ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในโรงเรียน อย่างเข้มข้น มีการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียน เน้นการสวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและอ่างล้างมือ ติดตั้งหลายๆจุดในโรงเรียน ควบคุมการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะเรียน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน มีการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร และเวลาเลิกเรียน เพื่อลดการแออัดและการสัมผัส พร้อมนี้ ยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียน ด้านการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

เขตพระโขนง ติวเข้มมาตรการป้องกันโควิด -​19 ให้ครู บุคลากรในสังกัด เตรียมรับเปิดเทอม ตามวิถี New normal
        เปิดเทอมใกล้เข้ามาแล้วจ้า ด้วยความห่วงใย วันนี้ (29 มิ.ย.63)​ นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)​ ณ ห้องประชุมอาคาร ในการนี้ได้มีการจัดอบรมเพื่อเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-​19 เช่น การจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียน การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ  การจัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร (Social distancing)​ ของนักเรียน ลดความหนาแน่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น โรงอาหาร จัดเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาการ และโรงเรียนควรมีการติดตั้งคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" เพื่อบันทึกการเข้า -​ ออก ของบุคคล ที่เข้า -​ ออก พื้นที่โรงเรียนด้วย โดยมี พ.จ.อ.ปรีชา ละมัยสานนท์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และพี่ๆ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตันตมุสิก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายหลังจากการอบรม ผู้ช่วยวรุณลักษม์ พลหาญ ได้มอบน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (ไฮเตอร์)​ พร้อมแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนพูนสิน เพื่อใช้ทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-​19 ต่อไป
        ทั้งนี้ สำนักงานเขตพระโขนง ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตพระโขนง ครบทุกแห่งแล้ว รวมถึงได้มีการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -​19 มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าทุกโรงเรียนมีความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แล้วจ้าาา

บางคอแหลมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ในการตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกัน Covid-19
        วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม ให้การต้อนรับ นางสาวน้ำฝน อยู่ดี ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ในการตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม และโรงเรียนวัดไทร เขตบางคอแหลม

ประเวศต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
        วันนี้ (29 มิ.ย.63) นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในพื้นที่เขตประเวศ โดยมีนายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นางพนิตา ทุมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อนการเปิดภาคเรียนวันแรกในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

สำนักงานเขตจอมทอง ตรวจสุขอนามัยโรงเรียน
        29 มิถุยายน 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เข้าตรวจสุขอนามัยโรงเรียนอนุบาลสมบุญวิทย์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยตรวจการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ทุ่งครุ_ตรวจเข้มสถานศึกษา_เตรียมรับเปิดเทอมวิถี NewNormal
        วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน​ 2563​ นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ลงพื้นที่ตรวจเข้มการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ตามวิถี New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ เพื่อดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการเตรียมความพร้อม ความเรียบร้อย ของสถานที่ และการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ และกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูทุกท่าน โดยมี ร.ต.วิเชียร อินทรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำตรวจ ณ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

เปิดเทอมอย่างปลอดภัย เพราะปทุมวันใส่ใจปฏิบัติตามมาตรการ
        วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยนางธนิดา ขำสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนปลูกจิต โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดี
         ทั้งนี้ สำนักงานเขตปทุมวันได้ให้คำแนะนำในการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงทิศทางและการเว้นระยะห่างตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน กำหนดจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว สบู่ก้อนใส่ถุงตาข่าย หรือเจลแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนพกกระดาษชำระเพื่อใช้เช็ดทำความสะอาด และได้ประสานฝ่ายเทศกิจเพื่อช่วยจัดระเบียบการจราจรในวันเปิดภาคเรียน

บางแค ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา...เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ป้องกันโควิด19
        วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค มอบหมายให้ นางนีระชา พูลนิสสัย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และ นางสาวสุรี ใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หลักสอง และ เจ้าหน้าที่ทหาร กอง สพบ.ที่ 1 หลักสี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางแค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ณ รร.วัดราษฎร์บำรุง รร.บางแคเหนือ รร.บางแค (เนื่องสังวาลย์) และ รร.อนุบาลเศรษฐราณี
         ซึ่งทางโรงเรียนต่างๆได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์,การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างของที่นั่งในห้องเรียนและโรงอาหาร พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นพลาสติกใสกั้นระหว่างโต๊ะเรียน และโต๊ะอาหาร รวมทั้ง การเว้นระยะห่างในจุดรอคิวต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน ที่จะกลับเข้ามาทำการเรียนการสอนในภาคเรียนใหม่ ในครั้งนี้อีกด้วย

            ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา13.30 -15.30 น. นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน การคัดกรองและส่งต่อสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) ในพื้นที่เขตดุสิต ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารนวมภูมินทร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

         ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย วันที่29 มิ.ย. 63 ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย โดยงานอนามัยโรงเรียนและงานควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่ชี้แจงและให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน ลงตรวจเยี่ยมสถานที่พร้อมวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนเปิดเทอม ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (โรงเรียนเอกชน) ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันและการคัดกรองสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการระบาดของโระคCOVID 19 ให้กับครูรร.พูนสิน (เพชรสุขอุปถัมป์)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน โดยงานอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในกิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัยของบุตรหลาน และความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และร่วมตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน ตามมาตรฐานคู่มือการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-12.00น. ทีมอนามัยโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ (covid19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จากการตรวจเยี่ยมพบว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19

 

ศูนย์เด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กทม.ร่วมกับ พม. ตรวจติดตามความพร้อมในการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

        วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นพ.ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถีงโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่เขตลาดพร้าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เขตหนองจอกเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
        วันที่​ 29 มิถุนายน 2563​ นาย​วุฒิ​ภัทร​ คำ​ประกอบ​ ผู้อำนวยการเขต​หนองจอก​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตรวจความพร้อมเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตพร้อมหนองจอก ตามมาตรการของกรุงเทพมหานคร โดยตรวจความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน​ ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดลำผักชี "ทิวะสุวรรณเตมีย์"
2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศิริวังพัฒนา
3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ลำมดตะนอยสร้างสรรค์
4.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดลำต้อยติ่ง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ดารุ้ลอะมาน
6.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดราษฎร์บำรุง
7.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน นูรุ้ลลอฮ์

เขตบางซื่อ ห่วงใยใส่ใจ เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น
       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมาย นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการดังนี้ การเเจกจ่ายอาหารกลางวัน นัดหมายผู้ปกครองเด็กมารับอาหารกลางวันที่ศูนย์เด็กฯ เเละบางส่วนนำไปมอบให้ผู้ปกครองเเละเด็กที่บ้าน เพื่อเป็นการเยี่ยมบ้านเด็ก จัดระเบียบผู้ปกครองเเละเด็กในการรับอาหารกลางวัน กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตั้งจุดคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 และทำความสะอาด(Big Cleaning) บริเวณภายนอก/ภายในศูนย์ฯ ให้สะอาดเเละปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กฯ
        ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อการเตรียมพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้อาสาสมัครผู้แลเด็กไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น

เขตบางนาเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
        วันที่​ 29 มิถุนายน 2563​ นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต​บางนา พร้อมด้วยนางดวงพร เสกสุวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตรวจความพร้อมเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ศูนย์

จอมทองเตรียมความพร้อม
       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้นางรุ่งรัตน์ ศรีสุชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร ตรวจความพร้อมในการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 5 แห่ง


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว รับการตรวจประเมินความพร้อมสถานรับเลี้ยงเด็ก ก่อนเปิดบริการ จาก นพ.ธนัช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย และทีมที่มาตรวจการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดรับเลี้ยงเด็กช่วงสถานการณ์ covid-19 สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

29​ มิ.ย​.63​ ศูนย์บริการสาธารณสุข 46​ กันตารัติอุทิศ​ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมเรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ​ covid​ 19​ ก่อนเปิดภาคเรียนให้กับคณะครูและบุคลากร​ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน​ ในพื้นที่รับผิดชอบ​ พร้อมทั้งมอบสื่อและเวชภัณฑ์​ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุม​ โรค​ covid​ 19

29 มิ.ย. 63 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 13 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนให้กับคณะครูและบุคลากรพร้อมมอบสื่อและสิ่งของจำเป็น เพื่อการป้องกันโรค

29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ชุมชนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ covid -19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นไว้ให้ใช้เพื่อการป้องกันโรคดังกล่าว

29 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ covid-19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นไว้ให้ใช้เพื่อการป้องกันโรค ดังกล่าว

 

อัลบั้มภาพ