สาทร ตลาดการ์ดไม่ตก

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 2 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

สาทร ตลาดการ์ดไม่ตก

              นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกวดขันสถานประกอบการประเภทตลาดในพื้นที่เขตสาทร โดยให้คำแนะนำและตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการคัดกรองอุณหภูมิผู้มาใช้บริการ การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนการลงทะเบียน Check in - Check out ผ่าน Application "ไทยชนะ" ก่อนและหลังการเข้าใช้บริการภายในตลาด

อัลบั้มภาพ