"คอนเสิร์ตจัดได้ แต่ขอให้สไตล์ New Normal"

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

"คอนเสิร์ตจัดได้ แต่ขอให้สไตล์ New Normal"

         (วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563) นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจแนะนำและสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ในพื้นที่แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

อัลบั้มภาพ