#ตลิ่งชัน ใส่ใจทำความสะอาดภายในสำนักงานเขตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส #COVID-19

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ตลิ่งชัน | 13 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

#ตลิ่งชัน ใส่ใจทำความสะอาดภายในสำนักงานเขตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส #COVID-19
>>13 มกราคม 2564
>>ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสำนักงานเขตตลิ่งชันร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาดโต๊ะทำงานและอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งจุดสัมผัสร่วมต่างๆ เช่น เก้าอี้พักคอย โต๊ะให้บริการประชาชน มือจับประตู ฯลฯ ภายในห้องทำงานของแต่ละฝ่าย ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
>> เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน